Sözlükte "işporta" ne demek?

1. Gezici satıcıların mallarını koymaya yarayan yayvan sepet ya da bu işi gören ona benzer araç, sergi.
2. Açıkta yapılan satışişporta

İşporta kelimesinin ingilizcesi

hawker's pushcart; peddling, pedlary
Köken: İtalyanca